Maandag 13:00 tot 14:00 uur 3-5 km vertrek vanaf Fit For Free (Buitenruststraat 20)